гл.ас. д-р Надежда Стоянова Костадинова

Служебен e-mail: n.kostadinovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: n.kostadinova@ts.uni-vt.bg
Фейсбук: https://www.facebook.com/nadezhda.kostadinova
Скайп: Nadezhda Kostadinova
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1653-494X

Преподавател

Научни интереси:


туризъм, хотелиерство, конгресен и събитиен туризъм, студентски практики, връзката образование-бизнес и формите на взаимодействие между тях и др.

Ключови думи:


Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018