доц. д-р Светлана Петкова Ангелова

Служебен e-mail: s.angelovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: sv_p_angelova@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/ 0000-0003-4150-9594

Научни интереси:


природонаучно образование в началното училище; здравно образование в началното училище; приобщаващо образование за обща подкрепа за личностното развитие, човек / дете, природа, общество, здраве и отношенията помежду им; висше образование - подготовка на студенти педагози; квалификация на педагогически специалисти

Ключови думи:


иновации, активност, развитие

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2008

2007

2005