ас. д-р Жоржета Йорданова Ангелова

Служебен e-mail: zh.angelovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: jorjeta87@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Ключови думи:


Публикации


2021

2020

2019

2018

2017

2016