ас. д-р Симеон Живков Желев

Служебен e-mail: simeon.zhelevts.uni-vt.bg
Личен e-mail: simeonjivkovjelev@abv.bg
Фейсбук: https://www.facebook.com/simeonjivkovjelev/
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/ 0000-0003-2655-7125

Научни интереси:


Графичен дизайн, Типография, Калиграфия, Илюстрация, Изкуство на книгата, Street Art

Ключови думи:


Публикации


2022

2020

2019

2018