доц. д-р Росица Борисова Пенкова

Служебен e-mail: r.penkovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: penkova_rb@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8613-3434

Преподавател

Научни интереси:


Научните интереси са в областта на методиката на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен, прилагане на театралнопедагогическото взаимодействие и анимативния подход в образователния процес.

Ключови думи:


методика ,театралнопедагогическо взаимодействие, анимативен подход в образователния процес

Публикации


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2000

1994

1993