доц. д-р Златинка Костадинова Георгиева

Служебен e-mail: z.georgievats.uni-vt.bg
Личен e-mail: zl.georgieva@gmail.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:


Хоноруван преподавател

Научни интереси:


Възрастова психология. Педагогическа психология Онкопсихология. Клинична, психотерапевтична работа с невротични картини при възрастни– депресивни и страхови състояния, фобии и т.н. Кризи в адаптацията. Кризисна интервенция – преработка на загубата. Групова психотерапия. Атр-терапия.

Ключови думи:


психология, педагогическа, клинична, възрастова, онкопсихология, арт-терапия, кризи.

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2015

2014

2013