проф. дн Маргрета Любомирова Григорова

Служебен e-mail: m.grigorovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: margretag@yahoo.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4416-371X

Преподавател
618-350

Научни интереси:


Сравнително и историческо славянско литературознание, мигрантски мотиви в творчеството на Джоузеф Конрад, Густав Херлинг-Груджински, Ришард Капушчински, Олга Токарчук, Кажимеж Новак; Изкуство и литературна сюжетност в славянските литератури; Еретично-апокрифното в полската литература през 20 век; Рецепция на полската литература в България, полско-български литературни и културни връзки

Ключови думи:


славянски литератури, мигрантски и номадски мотиви, рецепция, ереси, Джоузеф Конрад, Густав Херлинг-Груджински, Ришард Капушчински, Кажимеж Новак, Олга Токарчук, полско-български литературни и културни връзки

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1995

1994

1993

1991

0