доц. д-р Емилиян Георгиев Петков

Служебен e-mail: e.petkovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: petkovemiliyan@gmail.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Програмиране, Компютърна графика, Графични системи, Математически системи за анализ и изследвания, Виртуална реалност, Осигуряване на качеството на софтуера, Приложни програмни интерфейси, Графични приложения за Web и др.

Ключови думи:


компютър, програмиране, софтуер, графика, математика, системи, виртуална реалност, добавена реалност, смесена реалност, качество на софтуер.

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2005

2004

2003

2002

2001