доц. д-р Емилиян Георгиев Петков

Служебен e-mail: e.petkovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: petkovemiliyan@gmail.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Програмиране, Компютърна графика, Графични системи, Математически системи за анализ и изследвания, Виртуална реалност, Осигуряване на качеството на софтуера, Приложни програмни интерфейси, Графични приложения за Web и др.

Ключови думи:


компютър, програмиране, софтуер, графика, математика, системи, виртуална реалност, добавена реалност, смесена реалност, качество на софтуер.

Публикации


2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2005

2004

2003

2002

2001