доц. д-р Катерина Иванова Златкова-Дончева

Служебен e-mail: katerinats.uni-vt.bg
Личен e-mail: kzlatkova@gmail.com
Фейсбук: Katerina Zlatkova-Doncheva
Скайп:
ORCID:


Хоноруван преподавател

Научни интереси:


Социална педагогика, специална педагогика, социална работа с деца в риск, социална работа с деца в неравностойно социално положение, социалнопедагогическа работа в училище, социална работа и социални услуги, приобщаващо образование, интелектуална недостатъчност, развитие и обучение на деца и ученици със специални образователни потребности, практическо-професионално обучение на студенти

Ключови думи:


Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013