гл.ас. д-р Илиян Маринов Христов

Служебен e-mail: i.hristovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: arthobiplener@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Преподавател

Научни интереси:


Изкуство, педагогика, методика.

Ключови думи:


Публикации


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014