доц. д-р Стефан Димитров Серезлиев

Служебен e-mail: serezlievts.uni-vt.bg
Личен e-mail: stef_serez@yahoo.fr
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Брандинг, Творчески и културни индустрии, Политически брандинг, Бранд журналистика, Интегрирани маркетингови комуникации, ПР, реклама, медии, журналистика, корпоративна социална отговорност, комуникационен дизайн и визуална комуникация, визуална реторика, виртуална реалност / Branding, Creative and Cultural Industries, Political Branding, Brand Journalism, Integrated Marketing Communications, PR, Advertising, Media, Journalism, CSR, Communication Design and Visual Communications, Advertising Design and Art Direction, Visual Rhetoric, Virtual Reality

Ключови думи:


Брандинг, Творчески и културни индустрии, Интегрирани маркетингови комуникации, ПР, Реклама, Медии, Политически брандинг, Бранд журналистика, журналистика, корпоративна социална отговорност, комуникационен дизайн и визуална комуникация, визуална реторика, виртуална реалност

Публикации


2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2002

2001

2000

1999

1991