проф. д-р Анелия Йорданова Мингова

Служебен e-mail: a.mingovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: amingova@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Гражданско процесуално право

Ключови думи:


въззивно производство, касационно производство, отказ от иск

Публикации


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2006

2004

2003

2000

1999

1998

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1987