ас. д-р Петя Валентинова Белева

Служебен e-mail: p.belevats.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп: peti.bell
ORCID:

Научни интереси:


Научните ми интереси са в областта на математиката, аименно: - STEM технологии и методи на преподаване в обучението по математика; - Методика на обучението по математика; - Съвременни методи в обучението по математика; - иновативни образователни технологии.

Ключови думи:


Публикации


2023

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013