гл.ас. д-р Олга Стефанова Стоянова-Енчева

Служебен e-mail: o.stoyanovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: stoyanovaolga@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-4518-9620

Научни интереси:


политология, международни отношения, арабистика, европеистика, демокрация, транзитология, полово равенство

Ключови думи:


политология, международни отношения, европеистика, демокрация, транзитология, полово равенство

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2015

2014