Теодора Пламенова Павлова

Служебен e-mail: t.pavlovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: filosofski-fakultet@ts.uni-vt.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Секретар

Научни интереси:


Ключови думи: