проф. д-р Марияна Иванова Николова

Служебен e-mail: m.nikolovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: mnikolova_vt@abv.bg
Фейсбук:
Скайп: Mariyana Nikolova
ORCID:

Научни интереси:


Методика и технология на обучението по информационни технологии. Проектиране на обучението със съвременни информационни и комуникационни технологии. Електронно обучение. Създаване на дигитални образователни ресурси. Активни методи на обучение. Иновативни образователни технологии в средното и висшето училише.

Ключови думи:


Технология на обучението по ИТ, Активни методи на обучение, Електронно обучение, Дигитални образователни ресурси.

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999