проф. д-р Красимир Енчев Русев

Служебен e-mail: k.rusevts.uni-vt.bg
Личен e-mail: kr.rusev@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Съвременно изкуство, концептуална живопис, видеоарт, кураторски проекти

Ключови думи:


Съвременно изкуство, концептуална живопис, видеоарт, кураторски проекти

Публикации


2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2007

2006

2004

2003

2002

1996