доц. д-р Мариета Иванова Конова

Служебен e-mail: m.konovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: marieta_konova@yahoo.com
Фейсбук: https://www.facebook.com/churchart.vtu
Скайп: www.marietakonova.crevado.com
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-3155-0796

Зам. декан


Научни интереси:


Изящни и приложно-декоративни изкуства Fine and applied-decorative arts

Ключови думи:


орнамент, живопис, цветознание, портрет, композиция; ornament, painting, color science, portrait, composition

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011