доц. д-р Мая Василева Ангелова-Анастасова

Служебен e-mail: maia.angelovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: maiangelova@abv.bg
Фейсбук: maia angelova
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5973-3212

Научни интереси:


Съвременна българска литература. История на идеите. Български интелектуален живот. Литература и култура по времето на НРБ. Проблеми на българския роман. Идеология и литература.Историческа поетика.

Ключови думи:


български роман, история на литературата, историческа поетика, идеология и литература, български интелектуалци, история на идеите

Публикации


2023

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2005