доц. д-р Евгения Минкова Тополска

Служебен e-mail: e.topolskats.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


педагогическа подкрепа на деца със специални образователни потребности, обучение по български език и литература в детската градина, педагогическа подкрепа на речевото развитие на деца със специални образователни потребности /развиващи педагогически технологии/, допълнително обучение по български език за деца с друг семеен език, приобщаващо образование

Ключови думи:


педагогическа подкрепа, деца със специални образователни потребности, приобщаващо образование, обучение по български език, детска градина, pedagogical support, children with special educational needs, Inclusive education, kindergarten

Публикации


2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2002

1998

1997

1992

1991