проф. д-р Миглена Людмилова Прашкова

Служебен e-mail: m.prashkovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: mprashkova@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0009-0005-3442-3321

Научни интереси:


християнско изкуство и култура; реставрация на икони, стенописи и картини; проучване, документиране и опазване на паметници на културата

Ключови думи:


култура, изкуство, икони, стенописи, реставрация, културно наследство, паметници на културата

Публикации


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2008

2007

2006

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1996