преп. Стефан Лазаров Велинов

Служебен e-mail: s.velinovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: stevel@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Изобразителни изкуства. Сакрална миниатюрна дърворезба. Fine Arts. Sacred miniature carving.

Ключови думи:


рисуване, дърворезба, миниатюрна дърворезба Painting, carving, miniature carving

Публикации


2018

2016

2013

2008

2006