гл.ас. д-р Иван Димитров Стоянов

Служебен e-mail: i.stoyanovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: jonev_ivan@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4181-7079

Научни интереси:


Научни интереси в областта на управление на междуличностните отношения в съвременните организации предприемачески организации и деловите игри като метод за развитие и управление.

Ключови думи:


междуличностни отношения, делови игри, предприемачески организации

Публикации


2022

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012