доц. дн Цвета Тодорова Маркова

Служебен e-mail: tz.markovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: tz.markova@gmail.com
Фейсбук: https://www.facebook.com/tsveta.markova
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


наказателно право, компютърни престъпления, трафик, престъпления в публичния сектор, разузнавателна и контраразузнавателна дейност

Ключови думи:


Публикации


2018

2017

2016

2015

2014

2011