гл.ас. д-р Росица Росенова Радоева

Служебен e-mail: r.radoevats.uni-vt.bg
Личен e-mail: radoeva_r@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


компютърна графика,3D визуализация, компютърна мултимедия, програмиране

Ключови думи:


компютърна графика,3D визуализация, компютърна мултимедия, програмиране

Публикации


2021

2016

2015

2014

2013