гл.ас. д-р Георги Светлинов Шипковенски

Служебен e-mail: g.shipkovenskits.uni-vt.bg
Личен e-mail: shipkovenski@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Компютърни мрежи и комуникации, Програмиране

Ключови думи:


алгоритми, програмиране, мрежи и комуникации

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2015

2014

2013