проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов

Научни интереси:


Обработка на изображения,3D визуализация, виртуална и добавена реалност, компютърно зрение,микропроцесорни системи,системно програмиране, мултимедийни системи, издателски системи,е-бизнес.

Ключови думи:


Обработка на изображения,3D визуализация, виртуална и добавена реалност, компютърно зрение,микропроцесорни системи,системно програмиране, мултимедийни системи, издателски системи,е-бизнес.

Публикации


2023

2021

2020

2019

2015

2014

2013

2012

2009

2008

2005

2004

2003

2001

2000

1999

1997

1994

1989