доц. д-р Георги Петров Георгиев

Служебен e-mail: g.p.georgievts.uni-vt.bg
Личен e-mail: georgiew_gp@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6252-3817


Хоноруван преподавател

Научни интереси:


социално-превантивни функции на правоохранителните и ресоциализиращите институции; социалнопедагогическа работа с деца в конфликт със закона; социалнопедагогическа работа със съвременни рискови групи; теория и методика на ресоциализацията; методика на превантивно-корекционната и възпитателна работа; професионална и педагогическа етика;

Ключови думи:


превенция, корекция, ресоциализация, конфликт със закона, девиантно поведение, професионална и педагогическа етика

Публикации


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006