гл.ас. д-р Стела Валериева Георгиева

Служебен e-mail: stela.georgievats.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


През последните години научните интереси са насочени към световното книгоиздаване, детската книга и четене в региона на Латинска Америка и дейността на различните организации. Интерес представляват в настоящата и бъдеща работа полиграфическата дейност в Европа и света и глобалното дигитално публикуване. Линк за НАЦИД: htttps://ras.nacid.bg/dicertation-preview/38966

Ключови думи:


Книга, полиграфия, световно книгоиздаване, дигитално публикуване

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012