гл.ас. д-р Горан Владимиров Стойковски

Служебен e-mail: gorants.uni-vt.bg
Личен e-mail: goranstoykovski@yahoo.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Геополитика на Балканите / Geopolitics of the Balkans; Международни отношения и геополитика на Балканите: външна политика, дипломация, международна и национална сигурност; International Relations and Geopolitics of the Balkans: Foreign Policy, Diplomacy, International and National Security

Ключови думи:


Geopolitics of the Balkans, Diplomacy, International and National Security

Публикации


2022

2021

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2010

2008

2006

2005

0