доц. д-р Татяна Стефанова Астарджиева

Служебен e-mail: t.stefanovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: astardjieva_@abv.bg
Фейсбук: Tatyana Astardjieva
Скайп: tatyana.astardjieva
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1703-6862

Научни интереси:


История на Русия (History of Russia); Нова и най-нова история на Русия, СССР; ( (Early-modern and modern Russian history, USSR); Гражданска война в Русия (Russian Civil War); Белогвардейци, ръководители на бялото движение (White Guardsmen, Leaders of the White Movement); Възникване и състав на бялото движение (Emergence and composition of the White movement); Червена армия (Red Army); болшевики (Bolsheviks); Велико финландско княжество ( The Grand Duchy of Finland).

Ключови думи:


История (History), Русия (Russia), Гражданска война (Civil war), бели генерали (White generals), бяло движение (White movement); Велико финландско княжество ( The Grand Duchy of Finland).

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2009

2008

2007