доц. д-р Анна Маринова Иванова

Служебен e-mail: anna.ivanovats.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1312-5684

Зам.-ректор по международната дейност


Научни интереси:


теория на познанието, философия на науката, критическо мислене

Ключови думи:


теории за обосноваността в епистемологията, научна обективност, критическо мислене в социален контекст, интеркултурна комуникация

Публикации


2023

2021

2020

2019

2017

2016

2015

2007

2005