доц. д-р Венцислав Руменов Петров

Служебен e-mail: v.petrovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: vrpetrov@hotmail.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Преподавател

Научни интереси:


Методика на обучението по музика, инструментална култура, теория на музиката, информационни технологии в музиката, дигитални технологии

Ключови думи:


Музикален инструмент, методика на обучението по музика, текуща и стажантска практика в детска градина. Musical instrument (accordion, piano), methodology of music education, current and internship practice in kinder garten

Публикации


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2016

2014