гл.ас. д-р Мартин Викторов Дойков

Служебен e-mail: m.dojkovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: martin_doikov@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Преподавател

Научни интереси:


Транспортна инфраструктура, Регионално развитие, Европейска интеграция, Социално-икономическа география на България, Социално-икономическа география на балканските страни, Социално-икономическа география на Европа, Социално-икономическа география на континентите и др.

Ключови думи:


Социално-икономическа география, регионално развитие, транспортна инфраструктура и др.

Публикации


2023

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009