гл.ас. д-р Павлина Стефанова Рибарова

Служебен e-mail: p.ribarovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: pavlinaribarova@yahoo.com
Фейсбук: Pavlina Ribarova
Скайп: pavlina.ribarova
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9163-5559

Научни интереси:


съвременна френска литература, преподаване на френски език като чужд, превод

Ключови думи:


Публикации


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

0