ст.преп. Ивелина Петрова Добрева

Служебен e-mail: i.dobrevats.uni-vt.bg
Личен e-mail: ivelinadobreva_vt@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Писмен и устен превод; Специализиран превод; Interpreting and translation; Specialized translation

Ключови думи:


Писмен превод - превод на документи, юридически, технически; Симултанен превод; Тranslation - translation of documents, legal, technical