гл.ас. д-р Милена Емилова Стефанова

Служебен e-mail: m.stefanovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: m_stefanova @ abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9132-3299

Научни интереси:


Мрежи и комуникации, Програмиране, Компютърна сигурност, Е-бизнес, ИТ в образованието. Преподавател: "Компютърни мрежи и комуникации", "Електронен бизнес", "Компютърна сигурност", "Основи на програмирането", "ИС в управлението".

Ключови думи:


Мрежи и комуникации, Програмиране, Компютърна сигурност, Е-бизнес, ИТ в образованието

Публикации


2023

2022

2019

2018

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003