доц. д-р Велин Димитров Петров

Служебен e-mail: v.d.petrovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: velindimitrov@abv.bg
Фейсбук:
Скайп: www.e-nasledstvo.com
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-1580-0177


Хоноруван преподавател

Научни интереси:


Съвременна българска лингвистика, граматика на българския език, история на българското езикознание, история на българския език, езикова култура, балканско езикознание, балканистика.

Ключови думи:


Съвременна българска лингвистика, граматика на българския език, история на българския език, езикова култура, балканско езикознание, балканистика.

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011