гл.ас. д-р Красимира Миленова Василева

Служебен e-mail: k.vasilevats.uni-vt.bg
Личен e-mail: krasimira_vassileva_23@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-7366-9587?lang=en

Научни интереси:


лингвокултурология, лингвистична концептология, когнитивна лингвистика, социолингвистика, лексикология, фразеология, лексикална семантика

Ключови думи:


Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2017

2016

2014

2013