гл.ас. д-р Мая Радославова Христова

Служебен e-mail: maia.hristovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: maqhristova@gmail.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Теория на кодирането, криптография, алгоритми, програмиране, Java, C/C++, C#.

Ключови думи:


Шумозащитно кодиране, разработване на мобилни приложения за Android, Java, C/C++, C#.

Публикации


2018

2017

2016

2015

2014