Мария Василева Димитрова-Спасова

Служебен e-mail: mariya.dimitrova-spasovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: mariq_d1984@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Организатор учебен процес
618 390

Организатор учебен процес
618 390

Научни интереси:


Ключови думи: