доц. д-р София Христова Дерменджиева

Служебен e-mail:
Личен e-mail: sofger11@gmail.com
Фейсбук: Sofiq Hristova Dermendjieva
Скайп: sofger1
ORCID:

Научни интереси:


Теория на възпитанието, Семейна педагогика, Интеркултурно образование, Педагогически тренинг, Гражданско образование, Педагогическо консултиране, Социално-педагогически тренинг

Ключови думи:


педагогика, детство, нововъзникващи детски потребности, родителство, възпитание, образование, мултикутурализъм, активни методи за учене, детска игра

Публикации


2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2001