доц. д-р Изабела Георгиева Чакърова-Димитрова

Служебен e-mail: izabelats.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Административно право, административен процес, административно наказване

Ключови думи:


административно наказване, отговорност на държавата за вреди, съдебен контрол

Публикации


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012