доц. д-р Венета Христова Матеева

Служебен e-mail: vhristovats.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук: Veneta Hristova
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-2511-2987


Хоноруван преподавател

Научни интереси:


Икономика, мениджмънт

Ключови думи:


предприемачество, корпоративно предприемачество, управление на човешките ресурси, стратегическо управление на хора, управление на екипи, бизнес клъстери, дизайн и оценка на длъжности, приложение на чат ботове и ИИ в образованието и мениджмънта, дигитализация в предприемаческата дейност и работното място

Публикации


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999