доц. д-р Пресиян Светозаров Бургов

Служебен e-mail: p.burgovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: p_burgov@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0128-9080

Зам. декан


Хоноруван преподавател

Научни интереси:


Научните и изследователските ми интереси са предимно в следните области: - когнитивна психология; - психопатология; - психоанализа; - клинична психология и психодиагностика; - психологическо консултиране и психотерапия; - приложна психология.

Ключови думи:


когнитивна психология, психопатология, психоанализа и психодинамика, клинична психология, психодиагностика, приложна психология, психологическо консултиране и психотерапия.

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008