гл.ас. д-р Николай Антонов Иванов

Служебен e-mail:
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Математическа физика, Некомутативна геометрия

Ключови думи: