гл.ас. д-р Мариела Иванова Некова

Служебен e-mail: m.nekovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: mnekova@abv.bg
Фейсбук: Mariela Nekova
Скайп: mariela.nekova
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7115-4726

Преподавател

Научни интереси:


Научни интереси: география на туризма, география на населението и селищата.

Ключови думи:


туристическо райониране, туристически ресурси, модели в развитието на туризма, население, селища

Публикации


2023

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011