проф. дфн Живка Стефанова Колева-Златева

Служебен e-mail: zhivka.zlatevats.uni-vt.bg
Личен e-mail: jivka@yahoo.com; zhivka.zlateva@gmail.com
Фейсбук: http://www.facebook.com/profile.php?id=1523574235
Скайп: zsivka
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6261-1152

Научни интереси:


етимология, семантична реконструкция, звукова символика, психолингвистика на развитието, преподаване на българския език като втори - Достъпни публикации онлайн: https://uni-vt.academia.edu/ZhivkaKolevaZlateva

Ключови думи:


етимология, семантична реконструкция, звукова символика, психолингвистика на развитието, преподаване на българския език като втори

Публикации


2022

2020

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1994

1993

1988