д-р Вехбие Нуриева Балиева-Ашимова

Служебен e-mail:
Личен e-mail: vehbie_balieva@abv.bg
Фейсбук: Вехбие Балиева
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Социолингвистични, психолингвистични, лингвокултурологични, етнопсихолингвистични аспекти на езиковото развитие при деца билингви. Изследване на езиковата личност на деца билингви от гледна точка на когнитивния подход към езика. Държавна езикова политика.

Ключови думи:


Публикации


2017

2016

2015

2014

2012