проф. д-р Николай Ангелов Кънев

Служебен e-mail: n.kanevts.uni-vt.bg
Личен e-mail: kanev_nikolay@hotmail.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-0570-8078

Декан
062/618-238

Зам.-ректор по научноизследователската и художественотворческата дейност


Научни интереси:


политическа, културна и социално-икономическа история на Византия и Балканите, политическа история на средновековна Европа, византийска рангова йерархия, сфрагистика, просопография, идеология на властта

Ключови думи:


средновековие, Византия, средновековна Европа, сфрагистика, рангова йерархия

Публикации


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003